Współpraca


NABYWCY NASZYCH DOKUMENTÓW RECYKLINGOWYCH:

•    organizacje odzysku,
•    podmioty gospodarcze, na których spoczywa obowiązek skierowania ustawowo przewidzianej  części wprowadzonych na rynek polski opakowań – przyjmujemy zlecenia na przejęcie wykonania takiego obowiązku w myśl ustawy jako osoba trzecia,
•    zakłady gospodarki komunalnej, które w myśl podpisania umów z organizacjami odzysku  są zobligowane dostarczyć takowe na zbierane przez siebie odpady i surowce,
•    sieci handlowe, na których spoczywa obowiązek (decyduje powierzchnia handlowa) skierowania ustawowo przewidzianej części powstających u siebie odpadów do recyklingu.