Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny


W myśl ustawy z 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oferujemy:

• Odbiór od klienta zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

• Bezpieczny dla środowiska oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa proces recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

• pojemniki na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

• Fizyczne niszczenie nośników danych,
• Potwierdzenie Karty Przekazania Odpadu KPO. Dokumentację fotograficzną, a także statystykę procesu recyklingu powierzonych nam urządzeń elektrycznych i elektronicznych (na życzenie Klienta),

Cennik ustalany indywidualnie dla każdego klienta

Pod pojęciem sprzętu elektrycznego i elektronicznego rozumie się każde urządzenie, które pracuje z wykorzystaniem prądu elektrycznego lub pola elektromagnetycznego: od elektrycznej zapalniczki, poprzez pralki, suszarki, lodówki, wiertarki, kosiarki i komputery.

Zużytego sprzętu nie wolno wyrzucać do śmietnika, ponieważ grozi za to grzywna w wysokości do 500 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, konsument może go oddać do gminnych punktów odbierania zużytego sprzętu, tj. gminnych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie odbierania i składowania odpadów komunalnych.

Nadzieję na zmianę sytuacji stanowi unijny wymóg, aby w Polsce od 2008 r. zbierać 4 kg złomu AGD na obywatela. Być może wtedy zużyty sprzęt stanie się na tyle atrakcyjny, że odbierający go zaczną wręcz zachęcać do jego oddawania.