Odpady


Odpady trzeba przetwarzać, a nie wyrzucać!

Gospodarka odpadami

Kompleksowy odbiór i zagospodarowanie odpadów przemysłowych to jeden z najważniejszych obszarów działalności przedsiębiorstwa PAPER-MET Recykling Sp. z o.o.. Zakres świadczonych usług obejmuje:

  •  odpady komunalne,
  •  odpady przemysłowe,
  •  odpady budowlane
  •  odpady niebezpieczne

Klientów od lat przyciąga partnerskie podejście, doświadczenie oraz szeroki wachlarz oferowanych usług. Niezależnie od modelu biznesowego stosujemy optymalne rozwiązania. Współpraca obejmuje doradztwo, analizę ilości odpadów oraz dobór odpowiedniego systemu pojemników i pojazdów. Dzięki temu gwarantujemy usługi najwyższej jakości.
Firm PAPER-MET prowadzi działalność z zachowaniem obowiązujących norm i zasad w gospodarce odpadami. Zbiórka i transport odpadów komunalnych z obszaru miasta Wrocławia i okolic możliwa jest dzięki nawiązania współpracy z wieloma zakładami unieszkodliwiania odpadów. Wspólnie tworzymy system sprawnego unieszkodliwiania odpadów problemowych i niebezpiecznych.

Numer BDO: 000029125

Jednocześnie informujemy iż odbiór odpadów odbywał się będzie wyłącznie przy wygenerowaniu KPO w BDO, a podmioty wyłączone z  prowadzenia BDO zobowiązane są do wystawienia protokołu zdawczo odbiorczego odpadu zgodnie z wytycznymi ustawy o odpadach.