Makulatura


Makulatura to cenny surowiec
Papier jest wyjątkowym produktem, pochodzącym z jednego z naszych najbardziej drogocennych źródeł surowców – lasu. Włókno celulozowe jest na tyle mocne, że można je wykorzystać aż  siedmiokrotnie jako nowy surowiec do produkcji papieru, zanim ostatecznie stanie się paliwem biologicznym, a w końcu popiołem, który posłuży jako nawóz dla następnego pokolenia drzew.

W Europie, średnio, makulatura stanowi aż 48% surowca do produkcji papieru. W Polsce wskaźnik ten jest sporo niższy i kształtuje się na poziomie 36%.
Jeszcze większe różnice występują we wskaźnikach odzysku makulatury. Średni wskaźnik odzysku w Europie wynosi 56%, w Polsce – tylko 33%.

Zajmujemy się:

 • skupem i transportem makulatury, oferując przemyślane i sprawdzone rozwiązania logistyczne
 • sortowaniem zmieszanych odpadów papierowych
 • niszczeniem dokumentów, stosując specjalistyczny sprzęt gwarantujący zabezpieczenie klauzuli tajności (DIN 32757)
 • odpowiednim przygotowaniem makulatury do dalszego przerobu w zakładach papierniczych
 • doradztwem, bazując na zdobytym doświadczeniu i wiedzy w zakresie gospodarki odpadami

OFERUJEMY ODBIÓR KAŻDEJ ILOŚCI MAKULATURY Z TAKICH MIEJSC JAK:

 • kolporterzy (zwroty)
 • drukarnie (odpad technologiczny)
 • punkty skupu makulatury
 • domy handlowe,
 • inne zakłady pracy,
 • bezpośrednio od ludności, czyli z gospodarstw domowych, (małe ilości tylko w rejonie Wrocławia)